ADITIVOS

Acidificantes
Fungistáticos e antioxidantes
Adsorventes de micotoxinas
Enzimas
Microorganismos
Aromas/edulcorantes
Provitaminas ou similares
Aglutinantes
Pigmentantes